Svetovni dan oceanov

Oceani prekrivajo večino našega planeta, a prejemajo le delček naše pozornosti in zanimanja. Kljub naši popolni odvisnosti od njih nam je uspelo raziskati le majhen delček oceanov. Da bi vsaj za en dan postavili oceane na prvo mesto, so Združeni narodi leta 2008 uradno razglasili 8. junij za svetovni dan oceanov.

Zaščitimo ocean

Svetovni dan oceanov je mednarodni dan, ki poteka vsako leto 8. junija. Koncept sta leta 1992 prvotno predlagala kanadski Mednarodni center za razvoj oceanov (ICOD) in Kanadski inštitut za oceane (OIC) na vrhu o Zemlji – konferenci ZN o okolju in razvoju. V okviru projekta The Ocean Project razne aktivnosti potekajo že od leta 2002, Združeni narodi pa so svetovni dan oceanov uradno priznali leta 2008. Mednarodni dan podpira uresničevanje svetovnih ciljev trajnostnega razvoja in spodbuja javni interes za zaščito oceana in trajnostnega upravljanja njegovih virov.

Svetovni dan oceanov 2023

Letošnji slogan svetovnega dneva oceanov je “Planet Ocean: Tides Are Changing.” ZN uporabljajo to temo kot priložnost, da združijo moči z odločevalci, svetovnimi voditelji, znanstveniki, vodstvenimi delavci, domorodnimi skupnostmi, aktivisti in zvezdniki, da bi ocean postavili na prvo mesto in tako zaščitili in obnovili naš skupni ocean ter ustvarili stabilno podnebje.

Ravnajmo odgovorno

Svetovni dan oceanov je namenjen ozaveščanju ljudi o pomembnosti oceanov in poziva k aktivnostim za ohranitev morij. Pogosto rečemo, da so oceani srce našega planeta, zato moramo z oceani ravnati odgovorno. Oceani uravnavajo podnebje, proizvajajo kisik, so vir prehrane in dom številnim živalskim in rastlinskim vrstam. A žal ljudje s svojim načinom življenja onesnažujemo eno naših najpomembnejši dobrin. Zato nas svetovni dan oceanov spodbuja, da zmanjšamo netrajnostno ravnanje, kot so onesnaženje, zapuščene ribiške mreže, prelov in prilov.

Zaščitimo ocean za prihodnje generacije

Vodilni znanstveniki po vsem svetu so ugotovili, da je zdrav ocean ključni del rešitve podnebne krize in krize biotske raznovrstnosti. Ocean predstavlja kar 80 % svetovne biotske raznovrstnosti, a je v nevarnosti. Ob tem svetovnem dnevu oceanov zato tudi vi razmislite, kaj lahko storite, da naše čudovite morske vire ohranimo za prihodnje generacije.