Top 5 slovenskih muzejev na prostem

Jesenske mesece lahko izkoristite za oddih na svežem zraku, saj so temperature ravno prav prijetne. Vsem, ki bi radi oddih na prostem združili z veliko mero kulture in zgodovine, priporočamo, da obiščete katerega od muzejev na prostem. Muzej na prostem je posebna oblika muzeja, imenovana tudi etnopark ali etnomuzej. Preverite naše predloge za najboljše slovenske muzeje na prostem.

Muzej na prostem Rogatec

©jean diemert

Največji muzej na prostem se nahaja v Rogatcu, blizu Rogaške Slatine. Udeležite se lahko vodenega ogleda stalne muzejske zbirke, ki ohranja ljudsko stavbno dediščino subpanonskega tipa. Predstavljen je način življenja in kulturno izročilo ljudi, ki so živeli na območju južno od Donačke gore in Boča v času od 19. do sredine 20. stoletja. Prav tako zanimive so razne etnološke delavnice za otroke ali odrasle, kot so peka kruha, pletenje iz ličja in šibja, ročno tkanje, kuhanje in lupljenje vrbovega šibja, izdelovanje velikonočnih butar in še mnogo več.

Muzej na prostem Pleterje

©Janez Novak

Samostan Pleterje je danes edina živa kartuzija v slovanskem svetu. Kljub temu da je večji del samostana zaprt za javnost, si v muzeju tik ob samostanu lahko ogledate tradicionalno kmečko domačijo iz leta 1833. Domačija obsega kmečko hišo in pripadajoče gospodarske stavbe z dvoriščem. Večina stavb je pritličnih, lesenih in kritih s slamo. V muzeju biva tudi nekaj domačih živali ( kokoši, petelin, zajci, prašiček, konj).

Ravelnik – muzej na prostem

©Pierre Selim Huard

Manj kot kilometer izven Bovca se na majhnem hribu Ravelnik nahaja zanimiv muzej na prostem prve svetovne vojne. Podajte se na urejeno krožno pot, ki je del Poti miru in prikazuje, kakšno je bilo življenje na prvi obrambni črti avstro-ogrske vojske na Bovškem. Ogledate si lahko kaverne, bunkerje, jarke, obnovljene barake in mitralješka gnezda. Na vrhu lahko vidite celo krater, ki ga je pustila edina granata, ki je zadela položaj v času vojne. Posebej vam priporočamo, da izberete voden ogled z vodnikom v vojaški uniformi iz časa prve svetovne vojne.

Muzej na prostem Kolovrat

Podobno kot Ravelnik je tudi Muzej na prostem Kolovrat, muzej, ki vas bo ponesel v čas soške fronte. Med Kobaridom in Tolminom se na desnem bregu Soče dviga greben Kolovrat, kjer je v času prve svetovne vojne italijanska vojska zgradila sistem tretje obrambne črte. Danes si tam lahko ogledate poveljniška in opazovalna mesta, mitralješke in topniške položaje, kaverne ter mrežo strelskih jarkov.

Muzej na prostem Zaprice

©Janez Novak

Poleg gradu Zaprice v Kamniku se nahaja muzej na prostem Zaprice. Ogledate si lahko kašče, sušilnico sadja, drobilko za sadje in vodnjak iz 18. in 19. stoletja. Kašče so začeli graditi zraven gospodarskih poslopij domačij v 18. stoletju, namenjene pa so bile shranjevanju živil, najpogosteje žit in prekajenih izdelkov. Najstarejša med kaščami na ogled je iz leta 1793, lesena, krita s slamo in z ohranjeno notranjo opremo.