Svetovni dan Zemlje

Dan Zemlje je vsakoletni dogodek, ki je namenjen praznovanju okolja in ozaveščanju javnosti o onesnaženosti planeta. Ta dogodek vsako leto poteka 22. aprila. Na ta dan se po celem svetu odvijajo dogodki za ozaveščanje glede varovanja okolja na Zemlji.
Dan Zemlje, je ustvaril tudi javno podporo za ustanovitev Agencije za varstvo okolja (EPA) in prispeval k sprejetju Zakona o čistem zraku, Zakona o izboljšanju kakovosti vode, Zakona o ogroženih vrstah in številnih drugih okoljskih zakonov.


Prvi dan Zemlje

Pobuda za ustanovitev dneva Zemlje se je rodila leta 1969. Tistega leta se je v Kaliforniji zgodil velik razliv nafte. Do takrat največji razliv nafte se je zgodil v začetku leta 1969 v Santa Barbari v Kaliforniji in povzročil ogromno škode. Senator Gaylord Nelson je zato leta 1970 prvič predlagal, da bi se 22. aprila odvijale razne delavnice in izobraževanja, ki se osredotočajo na izobraževanje javnosti o okolju. Tistega leta je v tem dnevu sodelovalo več kot 20 milijonov Američanov. Nelson je bil leta 1995 odlikovan s predsedniško medaljo za svobodo.

Interes ljudi po svetu

Dan Zemlje so prvih dvajset let večinoma praznovali po Združenih državah Amerike, dokler ni Denis Hayes leta 1990 dogodek spromoviral na globalno raven. Tiso leto je dogodek praznovalo več kot 200 milijonov ljudi v 141 državah sveta. 10 let kasneje, leta 2000, so svetovni dan Zemlje praznovali že v 184 državah, v zadnjih letih pa že v preko 190 državah.
Kljub temu, da je svetovni dan Zemlje postal popularen, raziskave kažejo, da ljudje izgubljajo interes glede varstva okolja. Po raziskavah naj bi kar 42% ljudi verjelo, da so nevarnosti podnebnih sprememb pretirane.

Svetovni dan Zemlje še danes ostaja dan, posvečen ozaveščanju in izobraževanju javnosti glede problematike onesnaževanja. Na ta dan, ali celo skozi cel teden, se po svetu odvijajo razna srečanja, seminarji in konference, povezane s to tematiko.
Naj nas tudi letošnji dan Zemlje opominja, da imamo le eno Zemljo, zato moramo z njo ravnati odgovorno.