Estonija uvaja brezplačen javni prevoz po državi

Estonija je država ob Baltskem morju na severu Evrope. Turisti državo radi obiščejo zaradi njenega naravnega bogastva, saj se v Estoniji nahaja veliko izjemnih parkov, poleg tega pa ima država tudi številne reke in nekaj večjih jezer. Estonija je znana po uspešnih in naprednih digitalnih rešitvah, z letošnjim julijem pa bodo v državi uvedli še eno novost. S 1. julijem bodo po celotni državi uvedli brezplačno uporabo javnega prevoza.
Z julijem bo v velikem delu države javni prevoz popolnoma brezplačen za vse domačine. S tem celotna država sledi vzoru svojega glavnega mesta, saj se prebivalci Talina z javnim transportom brezplačno prevažajo že od leta 2013.   Ravno na podlagi dobrih izkušenj Talina so se v estonski vladi odločili, da spodbudijo uvedbo brezplačnega javnega prevoza po celotni državi. Brezplačen medkrajevni prevoz uvajajo v devetih od 15 estonskih okrožij, ki pa za razliko od Talina ne bo vključeval prevoza v urbanih središčih.
​Kot je povedal predstavnik talinske občine Allana Alaküla, so  največje pozitivne spremembe brezplačnega javnega prevoza izboljšave pri kakovosti storitve javnega prevoza, večja privlačnost mestnega središča in spremembe v navadah ljudi.  Ker se dostop do restavracij, barov in drugih  družabnih točk izboljša, se povečajo tudi koristi za lokalno gospodarstvo, kar prinaša pozitivne finančne posledice projekta. Pozitivne posledice pa presegajo zgolj finančne koristi, saj se odražajo tudi na področju varstva okolja, zdravja in splošnega zadovoljstva ljudi.   Ker se je rešitev za Talin izkazala kot odlična, so podobno zahtevali tudi prebivalci drugih delov Estonije.
Ker je javni prevoz na podeželju v Estoniji močno subvencioniran, do 80 %, uvedba povsem brezplačnega javnega prevoza ne bo velik finančni udarec. Na teh linijah se bosta ukinila prodaja vozovnic in nadzor, kar bo tudi samo po sebi zmanjšalo stroške.
Je prihodnost v brezplačnem javnem prevozu?

Koncept javnega brezplačnega prevoza sicer ni novost. V zadnjih desetletjih je bilo tovrstnih primerov v Evropi in Severni Ameriki kar nekaj, vendar gre večinoma za primere, kjer so prevozi brezplačni le ob vikendih ali le za določeno skupino ljudi (študenti, upokojenci, turisti). Tak primer je mesto Wales, kjer imajo brezplačen javni prevoz z avtobusi ob koncih tedna.

 Tudi vse več evropskih mest razmišlja o uvedbi brezplačnega javnega prometa, predvsem kot ukrep proti onesnaževanju. O tem naj bi razmišljali  v Parizu,  kjer bi v tem primeru ta režim veljal na območju, na katerem živi več kot 11 milijonov ljudi. Predlagajo ga tudi oblasti v Nemčiji, saj je tam javni prevoz zelo priljubljen. Nemška vlada si namreč prizadeva zmanjšati onesnaženje zraka, saj državi sicer grozijo kazni Evropske unije.

Komentirajte!
Mislite, da bi bila potrebna uveba brezplačnega javnega prevoza tudi v Sloveniji oz. v Ljubljani? ​