Estonija – dežela ledu in rajskih poletij

Estonija je po mnogoletnih okupacijah tipična dežela, ki lahko pokaže, kjer je delo, tam je kruh. Mala dežela je kot okno med Evropo in Rusijo, bila pa je tudi vedno zelo zaželen del sveta. Vsaka izmed dežel, ki so osvajale to ozemlje, je tam pustila svoj pečat, prav nobena izmed njih pa ni uspela izkoreniniti njihove tradicije petja in folklore.

Talin – starodavno moderno mesto

Talin je mesto, ki še danes prikazuje življenje v davnih časih, grajske uslužbence, princese, kralje…po drugi strani pa srečate moderno urejene gospe, moške, prav tako urejene po zadnji modi, ter tudi lepo urejene vernike, ki se redno napotijo k maši. Prestolnica Estonije je mesto, kjer se prepleta zgodovina s sedanjostjo. V mestu je veliko dogajanja, tako za domačine kot za turiste. Kljub temu da je sama dežela kar nekaj let za nami, je v njej vedno občutek varnosti.
Vode je na pretek
Dežela ima več kot 3.800 km obale. Poleg veliko obale pa ima še okoli 1.500 otokov, 1.000 jezer, 7.000 rek in vodotokov, kar petino njenega ozemlja  pokrivajo močvirja. Zaradi veliko vodnih površin, je pogosto neprijazna za življenje, zato kar tretjina prebivalstva živi v glavnem mestu. Kljub temu pa so osamljene kmetije ob jezerih, rekah, nekatere po taljenju snega, ter v močvirjih, zelo posebno doživetje, na katerega lahko naletite v odročnih predelih dežele. Pravo presenečenje so bila konec meseca aprila še vedno delno zaledenela jezera, na katerih je bilo še vedno moč opaziti sledi avtomobilov. Domačini namreč pozimi uporabljajo zaledenela jezera ter tudi reke za ceste.
Estonija - ilovnati slap
Z omo pri ilovnatem slapu…
Estonija - z omo pri jezeru
..in pri zaledenelem jezeru.

Pojoči narod

Pevski festivali s kar 30.000 pevci ter v publiki še plus okoli 200.000 dodatnih glasov, so Sovjeti izrabili za širjenje svoje propagande. Leta 1969 je bila obletnica festivala, kjer pa so Estonci prepevali prepovedane pesmi. Velike množice Sovjeti niso mogli zaustaviti in to je bil začetek “pevske revolucije”. Petje in folklora je del domačinov in to ni uspel izkoreniniti niti eden izmed mnogih osvajalcev te dežele. Danes zelo pogosti so razni glasbeni festivali, kar kaže na tradicijo domačinov in to potrjujejo z zelo množičnim obiskom teh festivalov.

Privdih Rusije

Dežela je bila stoletja pod vplivom osvajalcev, zadnji pa so krojili njihovo usodo Rusi. Ravno ti so tam pustili svoj veliki pečat. Zaradi krute preteklosti domačini neradi govorijo o svoji vzhodni sosedi, zato je pri vprašanjih, povezanih z Rusi, potrebno biti previden. Presenečenje pa je vsekakor bilo pri tem, da mnogi domačini govorijo poleg estonščine tudi rusko in pri pogosto težjem sporazumevanju ponudijo pogovor v ruščini.
Estonija - jezero, ki meji na Rusijo
Zaledenelo jezero,…
Estonija - ledeno jezero, ki meji na Rusijo 2
…ki meji na Rusijo.

Rajske plaže

Glede na lego dežele bi le redki pomislili na rajske plaže. Vendar nasprotno, dežela ima mnogo rajskih, neskončno dolgih peščenih plaž, ki so pozimi izhodišče na ledene ceste, poleti pa raj za turiste. Za turizem imajo še velik potencial. Redki nastanitveni objekti glede na velikost plaž so običajno lepo urejeni ter tudi precej cenovno ugodni. Edino, kar bi znalo nekatere odvračati, je neobičajna barva vode, tako jezer, rek kot tudi morja. Zaradi ilovnate prsti je voda pogosto rjavkaste barve, kljub temu pa vseeno zelo čista ter v rekah pogosto tudi pitna.

Za mnoge Estonce velja stereotip, da so zadržani in hladni, v javnosti se ne poljubljajo, za mnoge je že stisk roke preveč oseben. Iz lastnih izkušen pa lahko potrdim, da gre v tem primeru res samo za stereotip.

Piše: Mateja Mazgan
Komentiraj!
Ste vedeli, da je Estonija tako pokrita z vodo? Ste jo že obiskali?