IDRIJA – biser UNESCO dediščine

SKRIVNOSTNI SVET UNESCO GLOBALNEGA GEOPARKA IDRIJA

Geopark Idrija, ki obsega območje Občine Idrija, je z bogato naravno in kulturno dediščino eno najzanimivejših območij v Sloveniji. Lokacija na stičišču Dinaridov in Alp je botrovala izjemno pestremu in razčlenjenemu površju z globokimi grapami, obsežnimi planotami in visokimi vrhovi, ki ponujajo pogled od Alp do Jadranskega morja.

Geopark Idrija; iz arhiva Zavoda za turizem Idrija, avtor Jost Gantar

 

Generacije so skozi stoletja trajnostno gospodarile z naravnimi viri. Navkljub 500-letnemu rudarjenju živega srebra je narava neokrnjena in prvobitna. Kljub težkim življenjskim pogojem na Idrijskem živijo prijazni, iznajdljivi in ustvarjalni ljudje.

KRAJINSKI PARK ZGORNJA IDRIJCA

Krajinski park Zgornja Idrijca je svet samotnih poti, divjih grap, bujnih gozdov ter bogate tehniške dediščine. Razgiban svet, ki sta ga izdolbli Idrijca in Belca s pritoki, nam razkriva soteske, geološke preseke, številne slapove, slikovite tolmune in izvire vode. Pisane kamnine različne sestave, trdnosti, starosti, barve in oblike nam razkrivajo sledove življenja davne preteklosti. V prepustnih kamninah so se razvili kraški pojavi, najdemo pa tudi magmatske kamnine, ki kažejo na vulkansko dogajanje v daljni preteklosti.

Krajinski park; iz arhiva Zavoda za turizem Idrija, avtor Samo Trebižan

 

DIVJE JEZERO

Divje jezero prištevamo med najzanimivejše kraške izvire v Sloveniji. Je izvir, jezero in jama v enem. Leži na začetku soteske Strug v Krajinskem parku Zgornja Idrijca, pod prepadnimi stenami Črnovrške planote, ki predstavlja večji del njegovega zaledja. Mogočne, skoraj 100 m visoke stene gradi plastnati spodnjekredni apnenec starosti med 145 in 100 milijoni let, ki je narinjen na nepropustno podlago flišnih kamnin paleocensko-eocenske starosti (med 66 in 34 mio. leti), ki so najmlajše kamnine na Idrijskem.

Divje jezero; iz arhiva Zavoda za turizem Idrija, avtor Gregor Kacin

 

LAJŠT, SOTOČJE IDRIJCE IN BELCE

Krajinski park Zgornja Idrijca je svet samotnih poti, divjih grap, bujnih gozdov ter bogate tehniške dediščine. Razgiban svet, ki sta ga izdolbli Idrijca in Belca s pritoki, nam razkriva soteske, geološke preseke, številne slapove, slikovite tolmune in izvire vode. Pisane kamnine različne sestave, trdnosti, starosti, barve in oblike nam razkrivajo sledove življenja davne preteklosti. V prepustnih kamninah so se razvili kraški pojavi, najdemo pa tudi magmatske kamnine, ki kažejo na vulkansko dogajanje v daljni preteklosti.

Naravno kopališče Lajšt; iz arhiva Zavoda za turizem Idrija, avtor Dunja Wedam

 

KLAVŽE

Klavže so kamnite vodne pregrade z dvema odprtinama (nekoč so to bile zapornice), ki so služile za zbiranje vode in občasno plavljenje lesa do rudnika živega srebra v Idriji, ki ga je slednji potreboval v ogromnih količinah. Sprva so les zlagali v strugo in čakali na dež, da je voda s skladovnic dvigala les in ga kos za kosom nosila v Idrijo. Vendar vodotoki niso bili zadostni, sploh v poletnih mesecih, zato so zgradili ogromne pregrade, za katerimi se je akumuliralo tudi več 100.000 m3 vode. Z odprtjem zapornic je voda iz jezu odtekla v dobrih 20 minutah in s seboj odnesla les do 20 km oddaljene Idrije, kjer se je ulovil v »grablje« – posebno pregrado iz kolov. Prve klavže v 16. in 17. st. so bile lesene, v 18. stoletju pa so jih zamenjali z zidanimi.

V Krajinskem parku Zgornja Idrijca lahko občudujete Brusove in Putrihove klavže na Belci.

Klavže; iz arhiva Zavoda za turizem Idrija, avtor Samo Trebižan

 

FELDBAN

Zgodba o Feldbanu sega v čas 1. svetovne vojne. V šesti soški bitki avgusta 1916 je italijanska vojska potisnila avstro-ogrsko vojsko na levi breg Soče in s tem prekinila njeno oskrbovanje po Bohinjski železniški progi. Zato so potrebovali nadomestno pot oskrbe.

Trasa Feldbana predstavlja odlično enodnevno potepanje skozi zgodovino vojnega obdobja, mimo številnih naravnih znamenitosti UNESCO globalnega geoparka Idrija. Možnih je več poti in dostopov. Najdostopnejša poteka po Francoski cesti do vrha Ključ, pohodniško zahtevnejšim pa priporočamo pot nad reko Idrijco z izhodiščem v Podroteji, mimo Divjega jezera.

Feldban; iz arhiva Zavoda za turizem Idrija, avtor Gregor Kacin

 

POT OB RAKAH

Pot ob Rakah je edina idrijska pot, ki se vam ponuja za lagoden »ravninski« sprehod. Vodi vas ob levem bregu Idrijce, mimo visečih mostov, ki so imenitna razgledišča nad gorsko hudourno lepotico Idrijco, do jezu pri Kobili. Ni skrivnost, da so bile rake (vodni kanal) zgrajene za potrebe delovanja rudnika živega srebra. Že konec 16. stoletja so pri Kobili zajezili reko Idrijco in zgradili prve rake – vodni kanal, po katerem so dovajali vodo na mogočne rudniške naprave – t. i. kamšti oz. črpalne naprave. Sprva je bil speljan do središča mesta, danes pa poteka le še od jezu pri Kobili do Kamšti. Prve rake so bile lesene, leta 1776 pa so jih obzidali s kamnom.

Naravoslovna učna pot ob Rakah razgrinja pestro kamninsko zgradbo, gozdne združbe in botanične posebnosti Idrijskega. Odcep s poti ob Rakah čez viseči most na drugo stran Idrijce vas pripelje do Divjega jezera. Pot je zanimiva v vseh letnih časih in ob vsakem vremenu.

Rake; iz arhiva Zavoda za turizem Idrija, avtor Jošt Gantar

eKOLOško KOLOvratenje – VZNEMIRLJIVI SVET ZGORNJE IDRIJCE

Podajte se na pot iz mestnega središča na idrijsko podeželje z lahkotnim obratom pedala! Najemite e-kolo in spoznajte vznemirljivi svet Zgornje Idrijce.

Zelo razgibana tura vas bo vodila skozi krajinski park Zgornja Idrijca. Enakomerni in ne tako zelo zahtevni vzponi vas bodo vodili mimo bogate naravne in tehniške dediščine, povezane s 500-letno zgodovino rudarjenja v Idriji. Lahko pa izberete težjo različico, ki vas bo popeljala do slikovite vasice Čekovnik ter na Hleviško planino, kjer si lahko ob vikendih in praznikih v koči privoščite znamenite idrijske žlikrofe.

Obiščite čudovito Idrijo tudi vi!

Kolesarjenje po Geoparku; iz arhiva Zavoda za turizem Idrija, avtor Jošt Gantar