Zakaj so Nemci v turizmu uspešnejši od Slovencev?

Slovenija je res manjša od Nemčije, vendar pa lahko z lahkoto trdimo, da ima Slovenija vsaj toliko naravnih in kulturnih zanimivosti kot Nemčija. Obe državi sta se v zadnjem obdobju posvetili trajnostnemu turizmu, vendar pa nas Nemci prehitevajo na mnogih področjih.

Številke govorijo same zase

​Leto 2015 je bilo za slovenski turizem v marsičem rekordno. S turizmom smo zaslužili več  kot 2,2 milijarde evrov, obiskalo pa nas je 12% več turistov kot leta 2014.  Na turistični borzi, ki je bila marca letos v Berlinu, je po izboru turističnih novinarjev Slovenija prejela naziv najboljše nove destinacije. Kljub temu da turizem prispeva okoli 12 %  v BDP, pa je proračunskih sredstev za turizem še vedno premalo. Čeprav  jih za letošnje leto predvidevajo več kot do sedaj, pa je 11,2 milijona evrov še vedno kar trikrat manj kot v Nemčiji.  Nemci so namreč lani za turizem namenili kar 36, 5 milijona, od tega so 22,5 milijona evrov porabili za trženje in promocijo.
​Tudi plače  zaposlenih v slovenskem turizmu so bistveno nižje od plač, ki jih dobivajo turistični delavci v Nemčiji. V Sloveniji te povprečno znašajo 744 evrov neto na mesec, v Nemčiji pa kar 2500 do 4000 evrov neto na mesec.

Strateške usmeritve v turizmu

​Slovenci trenutno še nimamo strategije za razvoj turizma v prihodnjem letu, saj se ravno letos izteka 5-letna strategija. Ministrstvo za gospodarstvo zato pripravlja razpis za pripravo strategije za naslednje petletno obdobje. Medtem pa imajo Nemci že izdelano dolgoročno strategijo do 2030.  Ta predvideva, da bodo za kar 70 odstotkov povečali število nočitev. V letu 2013 so imeli 67,8 milijona prenočitev, do leta 2030 pa so si zastavili cilj 121,5 milijona prenočitev.
Že sedaj s polno hitrostjo tržijo turistično sezono za leto 2017, ki bo v celoti posvečena 500-letnici reformacije. Nemci strategije v turizmu skrbno načrtujejo in že zaključujejo priprave na sezone vse do leta 2020. Do takrat imajo namreč že skrbno pripravljene tematske sklope v turizmu. Tudi zato se Slovenci večkrat odločimo, da bomo za svoje naslednje potovanje izbrali Nemčijo. ​
Vir: Manja Pušnik, Dnevnik
Komentirajte! 
Kaj pa vi mislite, da je glavni razlog, zakaj so Nemci v turizmu uspešnejši od Slovencev?