Podaljšanje veljavnosti turističnih bonov

Vlada RS je junija 2020 uvedla turistične bone z namenom odprave posledic epidemije COVID-19 v turizmu torej za izboljšanje gospodarskega položaja na področju turizma. Prvotno je bilo mogoče bone unovčiti od 19. junija do 31. decembra 2020, decembra 2020 pa je vlada RS sprejela podaljšanje veljavnosti bonov do decembra 2021.  

Bone je možno koristiti za plačilo nastanitve ali nastanitve z zajtrkom pri ponudnikih turističnih storitev v Sloveniji.

Uredba je določila, da so turistične bone prejeli vsi prebivalci Slovenije s stalnim bivališčem v državi na dan 13. marec 2020. Vse polnoletne osebe oziroma osebe, ki bodo v letu 2020 dopolnile 18 let, so prejele bon v višini 200 evrov, mladoletni upravičenci pa so prejeli bon v višini 50 evrov. Boni niso obdavčeni. Ne glede na zakon, ki ureja dohodnino, se od bona ne plača dohodnina.

Kaj podaljšanje veljavnosti bonov pomeni v praksi?

Do 30.11. 2020 je bilo unovčenih le 35,8% bonov, kar pomeni, da vsi, ki turističnih bonov še niste izkoristili, to lahko storite do 31.12. 2021. Tudi če ste do sedaj porabili le delež bonov, lahko preostali delež še unovčite.

Gre le za podaljšanje veljavnosti, torej vsi, ki ste 200 EUR (mladoletne osebe 50 EUR) že porabili v letu 2020, dodatnih bonov jasno ne boste prejeli.

Turistični bon ste prejeli kot dobroimetje v informacijskem sistemu FURS – eDavki. Stanje svojega bona lahko preverite na spletnem portalu eDavki ali v mobilni aplikaciji eDavki.

Kje lahko unovčite bon?

Bon lahko uporabite v hotelih, apartmajih, kampih, glamping naseljihplaninskih domovih in na turističnih kmetijah. Gre za ponudnike storitev na področju turizma, ki so poslovni subjekti in so bili vpisani v register kadarkoli v letu 2020.

Vendar pa ponudniki namestitev niso dolžni sprejemati bonov, zato je dobro pred rezervacijo preveriti, ali je plačilo s turističnim bonom možno.

Kako poteka unovčitev bona?

Bona ne boste prejeli v fizični obliki, saj je evidentiran kot dobroimetje v informacijskem sistemu FURS (eDavki). Do bona bodo imeli dostop vsi ponudniki zgoraj omenjenih turističnih nastanitev, zato boste vse v zvezi z unovčitvijo bona lahko uredili pri ponudniku storitve, kjer boste nameščeni.

  1. Izberete želeno nastanitev in preverite, ali sprejemajo bone.
  2.  Ob prijavi ponudnika namestitve obvestite, da boste za opravljeno storitev unovčili bon.
  3. Za unovčitev potrebujete osebni dokument in izpolnjeno izjavo  “Potrditev unovčitve bona“. Izjave bodo na voljo na recepcijah.
  4. Ponudnik bo nato v sistem FURS vnesel vaše podatke (EMŠO, št. osebnega dokumenta + kopija dokumentov) in zmanjšal znesek vašega dobroimetja.

Turistični bon bo deljiv, zato ga lahko unovčite tudi večkrat v manjših zneskih. Stanje svojega bona lahko spremljate v aplikaciji eDavki.

V primeru plačila storitve z bonom ponudnik storitve za istovrstno storitev upravičencu ne sme zaračunavati višje cene kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi.

Prenos bonov in koriščenje bonov pri mladoletnih osebah

Turistični bon se lahko prenese med ožjimi sorodniki v ravni vrsti do drugega kolena (stari starši, starši, otroci, otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja, vnuki). Vendar pa je prenos možno urediti le enkrat v celotni vrednosti. Če je upravičenec bon delno že koristil, bona v preostali vrednosti ni mogoče več prenesti.

Bon je prenosljiv na podlagi podpisanega obrazca Izjava upravičenca o prenosu bona, ki jo podpiše upravičenec (prenosnik), pridobitelj pa jo mora ob koriščenju bona predložiti ponudniku storitve. Če svoj bon prenaša mladoletna oseba ali polnoletna oseba pod skrbništvom, mora izjavo podpisati njegov zakoniti zastopnik oziroma skrbnik. Podpisano izjavo torej izpolnite že pred odhodom in jo priložite ob prijavi. 

Bon mladoletnega upravičenca unovčijo zanj starši oziroma zakoniti zastopnik. Ta oseba opravi pisno potrditev unovčenja bona na predpisanem obrazcu Potrditev unovčitve bona, in sicer tako, da ga izpolni, podpiše ter priloži kopijo identifikacijskega dokumenta mladoletnega upravičenca.

Če otrok bon koristi, ko gre na počitnice z osebo, ki ni njegov starš oziroma zakoniti zastopnik (npr. babica, teta, sosed…), mora ponudniku storitev predložiti obrazec Izjava zakonitega zastopnika oziroma skrbnika za unovčitev bona upravičenca po tretji osebi,  ki jo podpiše starš oz. skrbnik mladoletnega upravičenca. Tretja oseba na podlagi te izjave lahko pri ponudniku storitev opravi pisno potrditev unovčenja bona na predpisanem obrazcu Potrditev unovčitve bona, in sicer tako, da ga izpolni, podpiše ter priloži kopijo identifikacijskega dokumenta mladoletnega upravičenca.

Če boste torej koristili bone od druge osebe ali od mladoletne osebe (ki ji vi niste starš oz. njen zakoniti zastopnik), morate že doma izpolniti ustrezno izjavo in jo priložiti ob prijavi v izbrano nastanitev. 

Boni 2021

Poleg turističnih bonov, ki smo jih državljani Republike Slovenije prejeli v letu 2020, je vlada 17.6. 2021 sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije covid-19, v okviru katerega, bomo vsi državljani RS prejeli nove bone in sicer odrasli v višini 100 evrov, mladoletne osebe pa v višini 50 evrov.

Še ne veste, kje boste porabili bon?

Preverite nekaj naših idej, kje lahko porabite vaš turistični bon.

Vir: FURS