Zgodovinska zgodba Škofjeloškega pasijona

Škofjeloški pasijon (latinsko Processio locopolitana) je dramsko besedilo, ki ga je okrog leta 1715, z nadaljnjimi popravki do 1727, po predlogah starejših slovenskih pasijonskih procesij napisal loški kapucin, pater Lovrenc Marusič oziroma oče Romuald. Škofjeloški pasijon predstavlja najstarejše ohranjeno dramsko delo v slovenščini in najstarejšo ohranjeno evropsko režijsko knjigo, edino iz baročnega obdobja. Hkrati je Škofjeloški pasijon največja gledališka predstava na prostem v Sloveniji. Besedilo je v slogu verzificiranih monologov nastopajočih oseb organizirano v 13 podob (slik), povzetih po svetopisemskih besedilih. Sestavlja ga 869 verzov v starološkem narečju, zaradi tega lingvisti domnevajo, da so pri izdelavi besedila očetu Romualdu (po rodu Primorcu) pomagali še domačini. Pasijon je zasnovan kot procesija, ki se zaustavlja na določenih točkah Škofje Loke.

Glavni oder pasijona.
Predstava Škofjeloškega pasijona.

Edinstvena zgodba in izkušnja Škofjeloškega pasijona

V postnem in velikonočnem času leta 2015 bo v Škofji Loki, mestu pasijona, ponovno mogoče doživeti čudovito uprizoritev, ki nas ponese v nek drugi čas in prinaša duh preteklih dni. Po šestih letih premora bo Škofjeloški pasijon ponovno uprizorjen na ulicah in trgih srednjeveškega mesta. V tednih uprizoritve Škofjeloškega pasijona je  mesto obdano s pasijonskim duhom, ki ga je moč videti, slišati, čutiti in okusiti. Posebni spominki, kulinarika in dodatni kulturni dogodki bodo potekali v času, ko bo mesto pričakovalo 32.000 ljudi, željnih ogleda in občutenja uprizoritve. Izvirna zgodba, način uprizoritve, edinstven prostor in čas, duh pasijonskega prostovoljstva in spremljajoča ponudba so posebnosti, zaradi katerih uprizoritve Škofjeloška pasijona ne smete zamuditi.
Konjenik v dnevni predstavi.
Konjenik v večerni predstavi.

Škofjeloški pasijon kot del Evropasijonskega združenja

Po svetu se odvija veliko število pasijonskih uprizoritev. Mesto Škofja Loka je član Evropasijonskega združenja, v katerega je vključenih preko 80 pasijonskih mest v Evropi. “Menimo, da je vsaka pasijonska uprizoritev lepa in medsebojno tudi sodelujemo. Vendarle je vsaka uprizoritev drugačna in neponovljiva, tudi naša, škofjeloška” pravi Matej M. Peternelj, vodja projekta Škofjeloški pasijon. Izvirna zgodba, prostor in čas uprizoritve, pasijonski duh prostovoljstva in spremljajoča ponudba so stvari, ki naredijo predstavo Škofjeloškega pasijona kot nepozabno izkušnjo za vsakega obiskovalca.

Bistvo zgodbe in sporočilo pasijona

Pasijon ima dva poglavitna razdelka. V prvem govori o človekovem padcu v greh,
ki je delo hudobnega duha, v drugem pa prikazuje Kristusovo trpljenje, s katerim je človek odrešen. Pasijonska procesija združuje trojni namen: poučni, spodbudni in dejavni.
Glavno sporočilo pasijona je, da vsak posameznik razmisli o svojem izvoru, ranljivosti in kratkem času, ki ga ima na voljo na Zemlji. Posebnost predstave Škofjeloškega pasijona je tudi način uprizoritve kot procesija, kjer se 800 igralcev premika po ulicah in trgih mesta Škofja Loka. Nastopajoči prihajajo iz celotnega nekdanjega freisinškega posestva, kar danes pomeni iz mestnega jedra Škofje Loke in njene okolice (Reteče, Sveti Duh, Sora, Žabnica), iz Poljanske doline (Žiri, Gorenja vas, Poljane), iz Selške doline (Sorica, Železniki, Selca, Bukovica).

Uprizoritev

Množica nastopajočih se pripravi na predstavo v prostorih nekdanje vojašnice na Partizanski cesti (za Mestnim pokopališčem) in se nato odpravi po cesti v staro mestno jedro Škofje Loke, mimo Kapucinske cerkve in samostana, čez Kapucinski most in skozi Mestna vrata do Mestnega trga, kjer je pred Kužnim znamenjem prizorišče A. Na tem mestu se prvič odigrajo vsi prizori, drug za drugim. Gledališka procesija gre naprej po Kopališki ulici do prizorišča Pod gradom (prizorišče B), ki je postavljeno pred Upravno enoto Škofja Loka. Tu se prizori odigrajo drugič. Pasijon nato začne pot proti tretjemu prizorišču na Spodnjem trgu (prizorišču C), tik ob križišču poti Škofja Loka–Puštal–Poljanska
dolina. Tu se prizori odigrajo tretjič. Pasijonska procesija igralcev in konjenikov nato nadaljuje pot do zadnjega prizorišča, na Spodnjem trgu – pred staro mestno Kaščo (prizorišče D). Ko so vsi prizori odigrani tudi na tem prizorišču, celotna gledališka zasedba nadaljuje pot do prostorov, od koder je krenila, in tako zaključi pasijonski krog, ki
hkrati simbolno ponazarja življenjski krog
.
Škofjeloški pasijon - hudič
Utrinki najrazličnejših likov …
Škofjeloški pasijon - romarji
…Škofjeloškega pasijona.

Pasijonski duh prostovoljstva

Uprizoritev Škofjeloškega pasijona omogoča več kot 1000 prostovoljcev, in sicer okrog 800 igralcev ter preko 200 ljudi, ki sodelujejo pri sami organizaciji. “Zelo lepo je videti in občutiti pasijonski duh pri delu s prostovoljci. Redke so službe, kjer ne le, da so ljudje pripravljeni sodelovati prostovoljno, temveč ti ponudijo tudi kavico in sladico, ko jih obiščeš na domu,” pravi Matej M. Peternelj, vodja projekta. Resnično je pomembno poudariti, da brez ljudi, ki sodelujejo kot igralci in kot organizatorji, izvedba uprizoritve Škofjeloškega pasijona, ne bi bila mogoča. Za oživljanje pasijona v našem času je zaslužen posluh cerkvenih in posvetnih ustanov in prostovoljno sodelovanje ljubiteljskih gledališč, igralcev ter konjenikov. V priprave so vključeni obrtniki oblačilne in lesne stroke ter izdelovalci raznih predmetov, ki služijo kot rekviziti pri predstavi.
Škofjeloški pasijon - Sejem Alpe Adria
Predstavitev Škofjeloškega pasijona…
Škofjeloški pasijon - obiska Sejma Alpe Adria
…na sejmu Alpe-Adria Turizem.

Spremljajoče aktivnosti Škofjeloškega pasijona

Danes se vedenje in znanje o pasijonu prenaša pisno. Besedila in scenarij so napisani in dostopni vsem nastopajočim. Iz generacije v generacijo se na tradicionalen način prenaša spomin na sodelovanje prednikov pri pasijonu. Ob pasijonu se je razvilo znanje o dediščini časa, v katerem je pasijon nastal. V tednih, ko poteka pasijonska uprizoritev, bo v Škofji Loki na voljo raznolika izbira spominkov, pasijonske kulinarike in različnih dogodkov, povezanih s pasijonsko tradicijo. Lokalni umetniki že izdelujejo različne vrste spominkov, ki izhajajo iz pasijonke in srednjeveške tradicije. Restavracije v Škofji Loki bodo ponujale posebne pasijone jedi, ki jih drugače ni v njihovi redni ponudbi. Pasijonska pisarna bo pripravila tudi razne delavnice, razstave, glasbene dogodke in različna družabna srečanja z željo, da se bo obisk Škofjeloškega pasijona v spomin vtisnil kot nepozabna in edinstvena izkušnja.
Škofjeloški pasijon - ročno delo
Spominek Škofjeloškega pasijona.
Škofjeloški pasijon - leseno pobarvano jajce
Leseno velikonočno jajce.

Razlogi za obisk

Po Evropi in drugje po svetu se uprizarja veliko različnih pasijonov. Škofjeloški pasijon med njimi zaseda posebno mesto predvsem zato, ker:

  • se uprizarja na izvirnem kraju, in sicer v mestnem jedru srednjeveškega mesta, ki ponuja odlično kuliso k vsebinam in prizorom;
  • se uprizarja na izviren način – kot procesija. Gledalcem so na voljo štiri čudovita prizorišča. Pasijonska procesija potuje od prizorišča do prizorišča, kjer se posamezna podoba odigra vsakič znova;
  • se uprizarja v izvirnem postnem času – obdobje posta in velike noči je za pasijonsko tematiko še posebej primerno, zato nudi ogled Škofjeloškega pasijona v tem času posebno izkušnjo ter priložnost za umirjen pogovor s samim seboj;
  • ne prikazuje samo križevega pota kot večina drugih pasijonov, temveč predstavlja unikatno kombinacijo podob iz Stare in Nove zaveze, od raja pa do križanja Jezusa Kristusa. Na ta način nas predstava opozarja na človeško krhkost in minljivost ter nam daje priložnost za razmislek, kako čim bolje izkoristiti čas, ki nam je dan v življenju na Zemlji;
  • predstavlja edinstven prikaz igre in kostumografije ter jezika tedanjega časa.

Vabljeni na zadnje uprizoritve, naslednje bodo šele čez 6 let!

Komentirajte!
Približno koliko igralcev nastopa v Škofjeloškem pasijonu? Kako vam je všeč?