Kaj storiti, če zamuja letalo ali vam izgubijo prtljago?

Kaj storiti, če zamuja letalo ali vam izgubijo prtljago?

Večina potnikov še vedno ne pozna dovolj svojih pravic, ko zamuja letalo ali ko se izgubi oziroma poškoduje vaša prtljaga. Ste vedeli, da ste v primeru, če prevoznik odpove let, v določenih okoliščinah upravičeni do odškodnine? Da je prevoznik v primeru večurne zamude dolžan ponuditi potnikom hrano in pijačo, brezplačen telefonski klic ali dostop do e-pošte?

Kljub temu, da so pravice letalskih potnikov urejene že od leta 2005, vemo, da so v praksi še prevečkrat kršene. Pravice veljajo za potnike, ki letijo z letališč na ozemlju Evropske unije in tudi za potnike, ki odhajajo z letališč izven Evropske unije in so namenjeni na letališča v Evropski uniji. Potniki morajo imeti potrjeno rezervacijo in se morajo pravočasno prijaviti na let.

Da boste vedeli, kako ravnati v nekaterih primerih, vam v nadaljevanju predstavljamo nekaj pravic potnikov:

 • V primeru večurne zamude leta je prevoznik dolžan ponuditi potnikom hrano in pijačo, brezplačen telefonski klic ali dostop do e-pošte. Če je predvidena vsaj enodnevna zamuda leta, vam mora zagotoviti brezplačno hotelsko nastanitev in prevoz do nje. Te pravice imate, če ste se pravočasno prijavili na let (tudi če gre za čarterski let), v primeru, da letalski prevoznik objavi zamudo:

najmanj 2 uri pri letih, krajših od 1500 kilometrov,
3 ure ali več pri daljših letih znotraj Evropske unije,
3 ure ali več pri drugih letih od 1500 do 3500 kilometrov,
4 ure ali več pri letih, daljših od 3500 kilometrov zunaj Evropske unije.

 • Če traja zamuda več kot 5 ur in nočete nadaljevati potovanja, lahko zahtevate povračilo denarja za vozovnico in brezplačen let na izhodiščno letališče.
 • Če vam kljub potrjeni letalski vozovnici zavrnejo vkrcanje (preveč potnikov za določen let) na letalo, imate pravico do takojšnjega izplačila odškodnine (od 250 do 600 €, kar je odvisno od dolžine leta). Poleg tega ste upravičeni do vrnitve kupnine za vozovnico in povratni let na izhodiščni kraj ali pa spremenjen prevoz na končni namembni kraj.
 • Letalski prevoznik mora izplačati povračila ali odškodnino najkasneje v 7 dneh.
 • Tudi če letite s čarterskim letom ali z nizko cenovnim prevoznikom, so vaše pravice enake.
 • Če je let odpovedan, lahko zahtevate vrnitev denarja za vozovnico ali zagotovitev prevoza do končnega namembnega kraja (posredovati vam mora informacije tudi o drugih možnostih prevoza). Glede na čakalni čas do novega poleta vam mora prevoznik ponuditi hrano in pijačo ter potrebno hotelsko nastanitev. Če so izpolnjeni določeni pogoji (ko ni bilo pravočasnega obvestila o odpovedi), vam pripada tudi odškodnina, ki znaša:

250 evrov za lete do vključno 1500 kilometrov,
400 evrov za vse lete znotraj Evropske unije nad 1500 kilometrov
in za vse druge lete med 1500 in 3500 kilometrov,
600 evrov za vse lete, ki niso zajeti pod prejšnjima točkama.

Lahko pa letalski prevoznik za polovico zmanjša znesek odškodnine, če ponudi potnikom spremembo poti do kraja, kamor so bili namenjeni, s tem da:
– čas prihoda alternativnega leta ne presega prvotno določenega
prihoda za več kot 2 uri pri letih do 1500 kilometrov,
– pri letih med 1500 in 3500 kilometrov čas prihoda ne presega več
kot tri ure,
– pri vseh drugih letih pa ne presega 4 ure.

Kako ukrepati?

 • Če pride do zamude, odpovedi leta ali zavrnitve vkrcanja, od osebja pri okencu za prijavo leta nemudoma zahtevajte ustrezne informacije o vaših pravicah. Vsak prevoznik je dolžan pri okencu za prijavo leta na vidnem mestu objaviti obvestilo, da imajo potrošniki v primeru zamude, odpovedi leta ali zavrnitve vkrcanja določene pravice. Zato na okencu zahtevajte ustrezne informacije in pomoč, ki vam pripada.
 • Če niste mogli uveljaviti pravic, se pritožite pristojnemu organu v državi EU, od koder naj bi poleteli. Da
  boste lahko uveljavili pravice s pomočjo nacionalnega organa, zadržite
  kopijo vozovnice in druga morebitna potrdila kot dokaz o utemeljenosti
  vašega zahtevka.
 • Če potujete iz tretje države v eno od držav EU z evropskim letalskim prevoznikom, se lahko pritožite v državi pristanka.

Če se potniku zgodi katera izmed omenjenih situacij, naj začne urejati zadeve takoj na letališču!

Plačilu odškodnine se letalski prevoznik lahko popolnoma izogne, če dokaže, da je bil let odpovedan zaradi višje sile.

Izgubljena ali poškodovana prtljaga

 

Letalski prevoznik vam mora povrniti škodo, ki ste jo utrpeli zaradi poškodovane, uničene, ali izgubljene prtljage in zaradi zamude pri dostavi prtljage. Odškodnino lahko uveljavljate za oddano in za ročno prtljago, tudi za osebne predmete.

 • Zamuda pri dostavi prtljage

Potnik je upravičen (če prispe v kraj, kjer nima stalnega bivališča) do povrnitve stroškov za najnujnejše nakupe v času, ko je čakal na prtljago. Letalskemu prevozniku mora predložiti originalne račune za kupljene izdelke (najnujnejša oblačila, izdelki za osebno higieno, idr.)

 • Izgubljena prtljaga

Če prtljaga ni prispela v 21 dneh od takrat, ko bi sicer morala, se šteje za izgubljeno, potnik pa je upravičen do odškodnine. Odškodnina temelji na popisu izgubljenih stvari. Pri izračunu nadomestila se upošteva starost, vrednost izgubljenih predmetov ter računi za njihov nakup. Če je prtljaga uničena, izgubljena ali poškodovana, je višina odškodnine omejena na največ 1200 EUR na posameznega potnika.

Izjema: do nadomestila niste upravičeni, če je poškodba posledica notranje napake ali kakovosti prtljage.

Kako ukrepati pri težavah s prtljago?

Če je bila prtljaga izgubljena, poškodovana ali uničena, ali če je prišlo do zamude pri dostavi, morate to nemudoma (že na letališču ob pristanku) prijaviti na okencu za “izgubljeno prtljago” (Lost&Found). Tam boste od osebja dobili navodila, kako morate ukrepati. Če prijave niste mogli opraviti (zaradi časovne stiske, ker ne govorite tujih jezikov, …), morate škodo prijaviti prevozniku pisno v roku 7 dni, oziroma ko gre za zamudo pri dostavi prtljage, v 21 dneh po prejemu prtljage.

Pravice letalskih potnikov

Primerjava pravic letalskih potnikov v EU, Kanadi in ZDA:
Picture

Ne pozabite!

 • Pogoj za uveljavljanje pravic je potrjena vozovnica in pravočasna prijava na let.
 • Pritožbo z zahtevkom naslovite na pristojni nacionalni organ.
Več o pravicah potnikov si lahko preberete na spodnji povezavi:
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/air/index_sl.htm

Komentirajte!

Kaj menite vi o pravicah letalskih potnikov? Ste kdaj že izkoristili katero izmed pravic? Vam je bila kdaj prtljaga uničena ali poškodovana? Kako ste postopali in ali ste bili uspešni?