Obiščite kraj, kjer vaš sprehod v naravi doživite kot vstop v mitski svet

Le redki so kraji, v katerih domačini poznajo vsak košček svoje zemlje in znajo prisluhniti zgodbi, ki jim jo pripoveduje narava. Le redki so kraji, kjer se je ohranilo znanje o mitskem izročilu in to izročilo ne živi le v glavah redkih posameznikov. Obiščite kraj, v katerem se je mitsko izročilo zapisalo v srca domačinov. Obiščite čezmejni Mitski park in doživite mitsko krajino!

Rodik (Foto: Branka Šprah)

Trebišča (Foto: Oliveri Kumičić)

Čezmejni Mitski park

Čezmejni Mitski park povezuje vas Rodik v Sloveniji in območje Mošćeničke Drage na Kvarnerju na Hrvaškem v edinstveno predstavitev mitske krajine v Evropi. Sredi neokrnjene narave in tradicionalnega stavbarstva boste na tematskih poteh in v centrih za obiskovalce izkusili nekdanje mitsko doživljanje sveta.

Rodik: Fukova jama, Krug (Foto: Tina Furlan)

 

Obisk na obeh delih parka bogatita centra za obiskovalce, v katerih se srečamo z mitskim doživljanjem sveta. Medtem ko v Trebišću spoznamo slovansko mitologijo, se v Rodiku zamislimo nad različnimi pogledi na svet skozi čas, mitskim, znanstvenim in umetniškim.

Mitska vas Trebišća

Trebišča – prenovljen mlin (Foto: Oliveri Kumičić)

Skrita v globinah kanjona, na pobočju Učke, leži mitska vas Trebišća, opuščeno naselje, ki je del občine Mošćenička Draga.  Trebišća so osrednja točka mitološko-zgodovinske poti “Trebišća–Perun”, dolge 13 km, ki vodi na vrh hriba Perun (880 m).

Informativno-izobraževalne table in umetniške kamnite skulpture, postavljene vzdolž poti, približujejo glavne elemente staroslovanske mitologije in združujejo starodavna božanstva, kot sta Perun (vrhovni bog neba in ognja, upravlja z gromi in s strelami) in Veles (bog kaosa, podzemlja in živine), s toponimi v pokrajini (vrh Peruna, Volovski kuk) in opisujejo prepričanja, povezana s spreminjanjem letnih časov (bitka Velesa in Peruna), pojavom sveta in drugimi ključnimi elementi slovanske mitologije.

Obiščite nas v Rodiku

Rodik (Foto: Jan Antonac)

V Rodik vas najprej povabimo v Center za obiskovalce, kjer smo za vas uredili interaktivni prostor. Zamislili se boste nad različnimi pogledi na svet;  mitski, znanstveni, psevdoznanstveni ali/ter umetniški pogled. Od tam vas usmerimo na eno od dveh poti v okolici Rodika. Ker vas leži na stičišču dveh svetov, vas Lintverjeva pot vodi čez flišnato – brkinsko – področje na hrib Ajdovščina. Tam spoznate zgodbo o Lintverju, kultnem kačonu, šembilji, hudiču na gorečem vozu, spoznate naše prednamce Ajde, izveste, kaj se skriva na kobilji glavi in kaj se vam zgodi, če kot truden popotnik ležete na prekratko posteljo.

Rodik (Foto: Jan Antonac)

 

Vse točke spoznate tako, da vas nanje najprej opozori velik kamnit označevalec z imenom, potlej stopite čez mitski prag v mitski svet. Šele tam vas čaka kamnita skulptura, umetniško delo, ki že samo po sebi govori svojo zgodbo.

Mitski park (Foto: Jan Antonac)

 

Spodnja Babina pot je poleg pohodnikov primerna tudi za kolesarje. Usmerjena je po kraškem delu vasi, kjer spoznate nastanek jam, enigmatična mesta vstopa v svet mrtvih in mitsko rodiško Babo, ki napoveduje vreme.

Skrivnostne zgodbe lahko preberete na sami točki, lahko jih poslušate s pomočjo avdio-vizualnega vodnika, z veseljem pa se bomo na pot z vami podali vodniki in v vas vzbudili igrive raziskovalce in vam pokazali še kaj, kar bi vam na poti ostalo skrito.

Rodik (Foto: Tina Furlan)

Spoznajte tudi okolico

Vtise s poti boste lahko strnili in razvajali svoje brbončice v eni od gostiln ali turističnih kmetij v vasi ali vaseh okrog Rodika. Obe poti boste le stežka prehodili v enem dnevu. Raziskovalni duh vas bo gotovo gnal tudi k spoznavanju Brkinov ali Krasa, zato vam v vasi in okoli nje ponujamo veliko nastanitev, kjer vas sprejmejo gostoljubni domačini in pri njih ostanete več dni. Že sam večerni sprehod po vasi bo nadgradil vašo izkušnjo.

Morda obisk Rodika načrtujte v času ene od prireditev, ki jih domačini pripravljajo v vasi?  Morda si želite pokukati v skrivnostni podzemni svet ali na kolesu spoznavati zasanjane brkinske griče.

Narava (Foto: Branka Šprah)

 

»Z izjemno bogatim mitsko-folklornim izročilom Rodika se ukvarjam že več kot dve desetletji in vselej me presenetijo nova spoznanja,« razmišlja Katja Hrobat Virloget, etnologinja, ki je zaslužna, da danes bogato zgodbo pripovednega izročila v Rodiku širimo v svet.

Najmočnejše sredstvo ohranitve mitskega izročila je, kar je v krajini materializirano, je težko uničiti. Ravno tako  ne more nihče uničiti spominov na vaše enkratno doživetje. Vabljeni v Rodik, (d)oživite mitsko krajino!

Projekt MITSKI PARK – Skupna čezmejna turistična destinacija za ohranjanje, varstvo in promocijo dediščine mitske krajine – se financira v okviru programa INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška.