Poškodovana, zamujena , izgubljena prtljaga

Ob prevzemu prtljage preverite, ali je prtljaga v enakem stanju, kot ko ste jo oddali. Če prtljaga, ki ste jo oddali, ni prispela z vami ali je prispela poškodovana, nepravilnost prijavite pri prevozniku, s katerim ste prispeli.

Poškodovana prtljaga
Če ste ugotovili, da je vaša prtljaga poškodovana, to nemudoma prijavite pri letalskem prevozniku, ki je opravljal vaš zadnji let. V primeru manjših poškodb na prtljagi (npr. odrgnine, madeži ipd.), ki nastanejo pri transportu, prevoznik ne priznava odškodnine. Poškodovano prtljago je najbolje prijaviti takoj po prihodu, če boste poškodbo opazili naknadno, je rok za pisno prijavo 7 dni po prihodu.

Pisnemu zahtevku morate priložiti

  • letalsko vozovnico,
  • prtljažni list,
  • račun popravila oziroma izjavo servisa o nepopravljivosti skupaj z računom/predračunom nakupa nadomestne prtljage.
​Letalski prevoznik vam je na podlagi računa obvezan povrniti strošek popravila prtljage. V primeru nepopravljivosti so vam dolžni povrniti znesek za nakup nadomestne prtljage, zmanjšan za strošek amortizacije.

Ročna prtljaga

​Če je letalski prevoznik odgovoren za poškodbo vaše ročne prtljage, je dolžan plačati odškodnino. Pritožbo morate vložiti najkasneje v sedmih dneh, vsa druga pravna sredstva pa lahko uporabite v roku dveh let.  Za posebno izjavo ni standardnega obrazca, zato letalski prevozniki sami pripravijo svoj obrazec. Če imate v prtljagi dragocenosti, lahko z doplačilom zagotovite višje kritje vrednosti (nad 1 220 EUR), vendar morate najkasneje ob prijavi na let dragocenosti posebej prijaviti pri letalskem prevozniku. Kljub temu je priporočljivo, da v tem primeru sklenete zasebno potovalno zavarovanje.

Zamujena prtljaga
V primeru, da vaša prtljaga ne prispe na končno letališče skupaj z vami, to nemudoma prijavite ustrezni službi (Lost and Found). Tam izpolnite zapisnik o neprispeli prtljagi.  Če zamujene prtljage iz določenih razlogov niste mogli prijaviti takoj, morate to pisno storiti najkasneje v 21 dneh po prihodu.
Prtljago, ki ne prispe skupaj z vami, sprva obravnavajo kot zamujeno. V večini primerov jo locirajo v naslednjih 36 do 48 urah, po navadi na enem od letališč, preko katerih ste potovali. Nato letalski prevoznik da zahtevek, na podlagi katerega zamujeno prtljago pošljejo po najhitrejši poti na letališče, kjer ste prijavili zamudo.

Kakšno je najnovejše stanje iskanja vaše izgubljene prtljage, lahko preverite  preko mednarodnega sistema za iskanje prtljage WorldTracer. Informacije o  prtljagi, ki je v fazi iskanja, boste pridobili z vašo referenčno številko in imenom, pod katerim ste prijavili izgubo prtljage.

​V najkrajšem možnem času po prejetju prtljage potnika obvestijo o najdbi. Na podlagi dogovora lahko prtljago dostavijo na želeni naslov. Če ste prispeli v kraj, kjer nimate stalnega bivališča, ste upravičeni do povrnitve stroškov za najnujnejše nakupe v času čakanja na prtljago. Poleg ostale dokumentacije boste, za povračilo denarja morali predložiti seznam nakupov z originalnimi računi.

Izgubljena prtljaga

Če se prtljage ne najde v roku 35 dni po prijavi, se smatra kot izgubljena. Če se vaša prtljaga ni našla v 3 do 5 dneh po prijavi, pošljite izpolnjen obrazec Popis vsebine – Inventory form, ki ste ga skupaj z drugimi navodili prejeli ob prijavi. Popis je tudi temelj, na podlagi katerega prejmete ustrezno nadomestilo. Pri določitvi nadomestila se upošteva starost, vrednost,… predmetov. Lahko ste upravičeni do odškodnine od letalskega prevoznika v maksimalni vrednosti do približno 1220 EUR.

Piše: Mirjam Kimovec

 

Komentirajte!
Se vam je že kdaj pripetilo, da vaša prtljaga ni prispela na vašo končno destinacijo skupaj z vami?