Vse o e-vinjetah v Sloveniji

Z naslednjim letom bomo za uporabo slovenskih avtocest prvič potrebovali elektronske vinjete. Letno ali polletno e-vinjeto bo možno kupiti od 1. decembra naprej, tedenske ali mesečne e-vinjete pa se bo začelo uporabljati s 1.2.2022. Preverite, kje in kako jih boste lahko kupili in kakšne spremembe prinašajo.

Osnovne značilnosti ostajajo enake – tudi cena

Klasične vinjete v obliki nalepke se v Sloveniji poslavljalo, od 1. decembra 2021 bodo na voljo elektronske oz. e-vinjete. K sreči osnovne značilnosti ostajajo enake. Elektronska vinjeta bo zgolj nadomestila vinjeto v obliki nalepke in bo vezana na registrsko številko vozila. Z nakupom vinjete boste, kot do sedaj, imeli pravico do uporabe vseh avtocest in hitrih cest v Republiki Sloveniji za čas veljavnosti e-vinjete. Cestnina se torej ne bo plačevala po prevoženih kilometrih. Tudi cene vseh vinjet ostajajo enake kot prejšnja leta, torej 110 EUR za celoletno vinjeto za osebni avtomobil.

Veljavnost

Ena od sprememb, ki prihajajo z e-vinjeto, bo veljavnost vinjete. Letna elektronska vinjeta ne bo več vezana na koledarsko leto, ampak bo veljala 12 mesecev od izbranega datuma, ki ga bomo določili ob nakupu. Primer: letna e-vinjeta z izbranim datumom 10. maj 2022 bo veljala do vključno 10. maja 2023. Vse vrste e-vinjet bo mogoče kupiti do največ 30 dni pred izbranim datumom začetka veljavnosti. Ob tem velja opozoriti, da obstoječa letna vinjeta za leto 2021 velja do vključno 31. januarja 2022.

Kje in kako bo potekal nakup?

Nakup e-vinjete bo mogoč po spletu in na fizičnih prodajnih mestih. Ker bo e-vinjeta vezana na registrsko številko vozila, boste za nakup zato potrebovali registrsko številko vozila, za katerega bo kupljena e-vinjeta, pri spletnem nakupu pa še elektronski naslov. Vendar pozor! Za pravilnost podatkov bo odgovoren izključno uporabnik. Tudi na fizičnih prodajnih mestih vinjet, kjer bodo podatke v sistem vnašali prodajalci, bo uporabnik s podpisom prevzel odgovornost za pravilnost podatkov.

K sreči pa bo do začetka veljavnosti vinjete možno podatke o registrski številki spremeniti, ravno tako bo možno enkrat prestaviti začetek veljavnosti vinjete ali celo odstopiti od nakupa. Po začetku veljavnosti e-vinjete pa reklamacije ne bodo več mogoče.

Če boste vinjeto torej kupovali kot darilo, boste nujno potrebovali registrsko številko obdarovančevega vozila. Sistem bo v postopku nakupa sicer obvestil kupca, da za določeno registrsko označbo že obstaja veljavna e-vinjeta.

Povračilo ob primeru prodaje vozila

Novost e-vinjete bo tudi ta, da boste ob odjavi vozila iz prometa lahko zahtevali povračilo neizkoriščene vrednosti letne e-vinjete. Če boste vozilo prodali, boste do vračila sorazmernega dela vrednosti e-vinjete upravičeni le, če novi lastnik vozila ne bo registriral z isto registrsko številko. Za novo tablico bo treba kupiti novo e-vinjeto, medtem ko boste za e-vinjeto, vezano na staro tablico, lahko vložili vlogo za vračilo sorazmernega dela. Vlogi boste morali priložiti račun oziroma kopijo računa za nakup e-vinjete, za katero uveljavljate vračilo sorazmernega dela vrednosti.

Nadzor in globe

Nadzor bodo pristojni izvajali primarno s kamerami, nameščenimi na avtocestnem omrežju, prav tako pa tudi na nadzornih točkah in v vozilih cestninskega nadzora. Kamere bodo posnele registrsko številko, sistem pa bo preveril, ali je bila za to vozilo kupljena e-vinjeta. Uporaba avtocest in hitrih cest brez veljavne elektronske vinjete pomeni kršitev Zakona o cestninjenju, za kar ostaja enaka višine globe kot do sedaj, torej 300 evrov.

Vir: DARS